Zapoznaj się z ofertą naszego biura rachunkowego

Reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS

  • rejestracja Spółki w Sądzie,
  • przygotowanie odpowiednich uchwał i postanowień,
  • opracowywanie polityki rachunkowości,
  • dostosowujemy zakładowy plan kont do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i potrzeb firmy.