Zapoznaj się z ofertą naszego biura rachunkowego

Prowadzenie dokumentacji księgowej

 • prowadzenie księgowości osób fizycznych, prawnych oraz spółek,
 • prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie kart podatkowych i ryczałtów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i zmiany w kapitale oraz informacje dodatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT i CIT,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby trzecie, eliminacja błędów.